Instruktör

Jag har som sagt jobbat många år som instruktör inom samma företag. Det startade med ÖSA, övergick sedan till FMG en tid. Därefter blev det FMG Timberjack en kort period för att sedan bara heta Timberjack. Idag känt som John Deere Forestry.

Genom åren har det varit en hel del export på maskinerna. I samband med dessa leveranser och inskolningar har jag haft möjlighet att besöka några världsdelar. Det har gett mig lärdom om hur maskinerna fungerar i blandad skog -  allt från eucalyptus till kanadensisk barrskog.

Under några år bodde jag med familjen i USA. Timberjack, som det då hette, och dess amerikanska personal, hade då för lite erfarenhet av kortvirkeshantering. Därför blev jag tillfrågad att flytta dit, efter att ha jobbat några år med kortare vistelser där.

Tillbaka till Sverige har jag mestadels jobbat i södra delen av landet samt Danmark.

Idag är jag mer flexibel och åker över hela landet. Jag hjälper även till, kortare perioder, att köra skotare av olika tillverkning.